કામ ન થયા બંધ ઊંચો કરી દીધો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.