કાશ્મીરમાં લશ્કરના 44 જવાનોને મારવામાં RDX ભરેલી કાર ગુજરાતની હતી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.