કિસ કરવાનું કહીને પત્નીની જીભ કાપી પતિ ફરાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.