કોંગ્રેસ અને ભાજપ કરતાં શિવસેનાને ઓછા મત છતાં સરકાર બનાવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.