કોંગ્રેસ રામમંદિરનાં નિર્માણનું વચન આપે તો વિહિપ સમર્થન આપવા તૈયાર, પછી કહ્યું ના

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.