ગુજરાતની ચૂંટણીમાં ભાજપને 12.50 કરોડ અને કોંગ્રેસને 1 કરોડ અપાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.