ચાંદીમાં તેજી-મંદીવાળા ભાવને પોતાના પાલામાં લઇ જવા કબડ્ડી રમી રહ્યા છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.