જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રનો કારકુન પશુપાલક પાસેથી રૂ. 5 હજારની લાંચ લેતાં ઝબ્બે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.