ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગમાં પહેલા રાઉન્ડમાં અંદાજે 35 હજાર અને બીજા રાઉન્ડમાં 38 હજારથી વધારે બેઠકો ખાલી પડે તેવી સ્થિતિ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.