તબીબી કર્મચારીઓ તમામ જરૂરી પ્રોટોકોલનું પાલન કરે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.