ત્રણસેનાના વડા રાવત કહે છે, અમે 4 રાજકારણથી દૂર છીએ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.