દેશમાં 213 કરોડ નાળિયેળ પેદા થાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.