ધમકીની વિરોધમાં કિન્નરોના ધરણાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.