નર્મદા બંધના કાટ ખાઈ ગયેલા દરવાજા હોવાથી ખોલવા પડ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.