નર્મદા બંધમાં 15 મીટર નવું પાણી, ખેડૂતોએ મત ન આપ્યા તો સરકારે પાણી ન આપ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.