પશુને જખમમાં તુરંત સારવાર આપો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.