પાસ-કોંગ્રેસની બેઠક સંપન્ન વિધાનસભાનામાં બિલ પર ચર્ચા થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.