પુડુચેરીના મુખ્ય પ્રધાનનો પડકાર :કેન્દ્ર સરકાર અમને કિન્નર જાહેર કરી શકે છે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.