પેપ્સીકો કંપની સામે આંદોલન શરૂં થયું ત્યાં સુધી ભાજપની રૂપાણી સરકાર ઉંઘતી રહી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.