બીજું એક તુવેર કૌભાંડ પકડી પાડતાં ખેડૂતો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.