બેંકના વ્યાજ ઘટવાથી ગુજરાતના પેન્શનરોને 263 કરોડનો ઘાટો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.