ભાજપના દિનેશ દેસાઈએ યુવકનું અપહરણ કર્યું પણ પોલીસે કંઈ ન કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.