ભાજપાનો સંકલ્પ પત્ર બે રાષ્ટ્રની થિયરી રજુ કરે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.