ભ્રષ્ટાચાર કરનાર ધારાસભ્ય અને સંસદસભ્યના નાણાં પગારમાંથી વસૂલ કરો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.