મદરેસાને માન્યતા આપો નહીંતર વાઈબ્રન્ટનો ઉગ્ર વિરોધ થશે 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.