મેરી ટાઈમ બોર્ડે નિયમોને નેવે મૂકીને કંડલા પોર્ટની અંદર જ બીજું પોર્ટ ડેવલપ કરવા મંજૂરી આપી દીધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.