યોગી સરકારના પ્રધાને રૂપાણીનું રાજીનામું માંગ્યું પણ કેમ ન આપ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.