રાઈડમાં પોલીસે એક સાથે બે વર્ષનું લાયસન્સ ઈસ્યુ કરી દીધું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.