રૂ.13 કરોડનાં રમતગમત કૌભાંડમાં દસ્તાવેજો સલામત સ્થળે રખાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.