લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે ઉપયોગમાં લીધેલા અનૈતિક સાધનોને વ્યાજબી ઠેરવી શકાશે નહી: અઝીમ પ્રેમજી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.