વડોદરામાં ભાજપે વૈભવી મોબાઈલ ફોન પ્રજાના પૈસે ખરીદ કર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.