વર્ષ 2035માં અમદાવાદ શહેરમાં સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર-પ્રિ-કાસ્ટ આયર્નનાં બાંધકામ હશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.