વસ્ત્રાપુર સરકારી વસાહત પાસે ત્રણ શખ્સોએ એજ્યુકેશન ઈન્સ્પેકટર પર હુમલો કર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.