વાંચો એક્ઝિટ પોલ. કોને કેટલી બેઠક

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.