વિડિયો – “શરમ નથી આવતી તમને”, સાધ્વી પ્રજ્ઞા ઠાકુરને વિમાનમાં નાગરિકે કહી દીધું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.