શેર બજાર તૂટ્યુ, પેટ્રોલનો ભાવ વધારો થઈ શકે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.