સરકારી હોસ્પિટલો પૂછે છે સવાલઃ નીતિનભાઈ, પ્રદિપસિંહ અમારા પર ભરોસો નહિ કે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.