સાબરમતી જેલમાં 200 મોબાઈ પકડાયા, રાજ્યની જેલોમાં બે હજાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.