હિન્દુ ધર્મ છોડીને 432 લોકોએ બોધ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.