૬૬૦૦ બેડ સાથે ૧૪૫૦ કરોડના ખર્ચે ‘મેડી સીટી’ તૈયાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.