આપમાં 11 લાખ લોકો એક દિવસમાં જોડાયા

11 lakhs people joined in one day

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.