15 લાખ કાચા મકાનોની તસવીરો પાડી પછી શું થયું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.