હાસ્ય આવે એવું મોદીએ કહ્યું હતું કે ‘કોંગ્રેસમાં અર્થવ્યવસ્થા કટોકટીમાં હતી, મેં સુધારા કર્યા.'

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.