30 લાખ લોકોની તપાસ થઈ, બે સપ્તાહમાં 6.50 કરોડને તપાસ-ટ્રેકિંગ પૂર્ણ કરાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.