અંબાણી બંધુ -દેશના સૌથી વધુ ધનવાન ભાઈએ, નાદાર ભાઈની ફોન કંપની માત્ર રૂ.4700 કરોડમાં માંગી

Ambani brothers - richest brother Mukesh asks to buy bankrupt Anil brother's phone company for only Rs 4700 crore

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.