ભીલ અને કોળીનું લશ્કર બનાવી મરાઠાઓ ગુજરાત પર ત્રાટક્યા હતા

An army of Bhils and Kolis made the Marathas struck Gujarat

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.