કોકાકોલા કંપની રૂ.11 હજાર કરોડના લીચીના બગીચા બિહારમાં બનાવશે

Coca-Cola Company will create Rs 11 thousand crore litchi garden in Bihar

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.