’ઇંડા, માંસ ખાવાથી અહંકાર, ગુસ્સો અને અન્યાયની ભાવનાઓ સર્જાય છે’ – આઈઆઈટી-ડી

'Eating eggs, meat creates feelings of ego, anger and wrongdoing' IIT-D recommends Satvik Mess

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.