અમદાવાદમાં ગો એર પ્લનમાં આગ લાગી, ઈમરજંસી પ્લેન લેન્ડ કરાયું

Go Air caught fire in Ahmedabad, landed emergency plane

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.