મોદીએ મહામારીમાં મહા ભૂલ શું કરી? જૂઓ વિડિયો 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.